Snimanje video zapisa

 1. Fokusirajte objekat.

  • Pritisnite okidač do pola da biste izoštrili sliku.
  • Kada je objekat izoštren, biće prikazan zeleni okvir.
  • Ako fotoaparat ne može da izoštri objekte, biće prikazan žuti okvir.

  Oprez

  • Ako koristite kontrole na fotoaparatu tokom snimanja video zapisa, može se dogoditi da ugrađeni mikrofon snimi zvuke rukovanja fotoaparatom.
 2. Snimite video zapis.

  • Pritisnite dugme Movie recording da biste pokrenuli snimanje video zapisa.
  • Tokom snimanja video zapisa, ikona [Focus indicatorREC] / [Focus indicatorSNIM.] (1) biće prikazana u gornjem desnom uglu ekrana.
  • Zvuk se snima pomoću mikrofona (2).
  • Da biste prekinuli snimanje video zapisa, ponovo pritisnite dugme Movie recording.
  • Da biste pogledali snimljene video zapise, koristite meni [Playback: Play] / [Playback: Reprod.] ().

Oprez

 • Ne možete snimati video zapise dok ste povezani na Wi-Fi mrežu.

Napomena

 • Zvuk će biti snimljen u stereo kvalitetu.