O ovom vodiču

Ikone u ovom vodiču

SET Označava dugme za postavljanje.
  • Za upućivanje na dugmad i položaje postavki, u ovom vodiču se takođe koriste odgovarajuće ikone i simboli prikazani na dugmadima i na tražilu fotoaparata.
Link Veze ka stranicama sa povezanim temama.
Warning

Upozorenje za sprečavanje problema pri snimanju.

Supplemental information

Dodatne informacije.

Osnovne pretpostavke pri obavljanju postupaka i primeri fotografija

  • Pretpostavlja se da ste uključili fotoaparat () pre obavljanja navedenih postupaka.
  • Pretpostavlja se da su sve postavke u meniju podešene na podrazumevane vrednosti.
  •  Primeri slika u ovom vodiču dati su samo u ilustrativne svrhe.