Tiskanje brez povezave z električnim omrežjem

Če omrežno napajanje ni na voljo, tiskajte z uporabo baterije NB-CP2LI (v prodaji posebej). Popolnoma napolnjena baterija omogoča tiskanje približno 100 natisov velikosti L.*

V skladu s Canonovimi testiranji. Lahko je odvisno od pogojev tiskanja.

Vstavljanje baterije

 1. Odstranite pokrov predela baterije.

 2. Vstavite baterijo.

  • Potisnite konec s terminalom v smeri puščice (①) in vstavite drugi konec (②), tako da se s klikom zaskoči v ležišče.

Opozorilo

 • Da preprečite nepričakovane nezgode ali motnje v delovanju, če prenašate SELPHY z vloženo baterijo, odstranite baterijo pred prenašanjem SELPHY-ja.

Opomba

 • Uporabite lahko tudi baterijo NB-CP2LH (v prodaji posebej). Popolnoma napolnjena baterija omogoča tiskanje približno 70 natisov velikosti L.*

  V skladu s Canonovimi testiranji. Lahko je odvisno od pogojev tiskanja.

Polnjenje baterije pred uporabo

 • Če je baterija pritrjena in je napajalni adapter priključen, se polnjenje baterije začne, ko izključite SELPHY, na zaslonu pa utripa ikona [Polnjenje v teku].
 • Polnjenje baterije NB-CP2LI do polne napolnjenosti traja približno 4 ure (pri normalnih temperaturah), po tem času ikona [Polnjenje v teku] ni več prikazana.
 • SELPHY lahko vključite in ga uporabljate () tudi medtem, ko utripa ikona [Polnjenje v teku]. Vendar se polnjenje ustavi. Ko SELPHY izključite, začne ikona [Polnjenje v teku] ponovno utripati in polnjenje se nadaljuje.

Opozorilo

 • Med polnjenjem naj bo SELPHY v vodoravnem položaju. Polnjenje lahko taja dlje časa, če je med polnjenjem SELPHY v pokončnem, navpičnem položaju.

Opomba

 • Napotke in opozorila, ki se nanašajo na baterijo, preverite v navodilih, priloženih bateriji.
 • Če se pred polnjenjem prikaže ikona [Polnjenje 2], postavite SELPHY v okolje s temperaturo v normalnem delovnem razponu () in začnite polniti, ko se prilagodi na temperaturo v okolici.
 • Ukrep, ko je prikazano [Ni polnjenja]

  • Odklopite SELPHY, odstranite baterijo, počakajte nekaj časa in zatem začnite polniti s tiskalnikom v vodoravnem položaju.
  • Če je ikona [Ni polnjenja] prikazana, ko je SELPHY v vodoravnem položaju, je baterija verjetno dosegla konec življenjske dobe. Kupite novo baterijo.
 • Prikazano ikono [Polnjenje v teku] lahko izbrišete, če najmanj 3 sekunde držite pritisnjen kateri koli drug gumb razen gumba Gumb za vklop/izklop. Ikona [Polnjenje v teku] je prikazana približno 10 sekund, če pritisnete kateri koli gumb razen Gumb za vklop/izklop, medtem ko je zaslon ugasnjen in poteka polnjenje baterije.