Tiskanje s fotoaparata

S priključitvijo s PictBridge (USB) združljivega fotoaparata lahko izberete fotografije s fotoaparatom in jih natisnete.

  1. Za povezavo SELPHY-ja z računalnikom uporabite kabel USB.

  2. Vključite SELPHY in nato fotoaparat, nato vstopite v način predvajanja (Playback).

    • Glede na vrsto fotoaparata je lahko prikazana ikona [PictBridge].
  3. Na fotoaparatu izberite slike in pripravite vse za tiskanje.

    • Za začetek tiskanja uporabite fotoaparat.
    • Po končanem tiskanju izključite SELPHY in fotoaparat in odklopite kabel USB.