Tiskanje v okviru macOS

Z računalnika lahko tiskate z uporabo aplikacije AirPrint.

 1. Vključite SELPHY in računalnik.

 2. Za povezavo SELPHY-ja z računalnikom uporabite kabel USB.

Koraki na računalniku

 1. V okviru [System Preferences/Sistemske nastavitve] odprite možnost [Printers & Scanners/Tiskalniki in skenerji] ali [Print & Scan/Tiskaj in skeniraj].

 2. Kliknite [+] pod seznamom.

 3. Izberite [Canon SELPHY CP1500].

 4. Kliknite [Add/Dodaj].

 5. Vstopite v pogovorno okno za tiskanje.

  • Zaženite programsko opremo za fotografije, izberite slike za natis in vstopite v pogovorno okno za tiskanje.
  • Kot ciljni tiskalnik izberite [Canon SELPHY CP1500].
 6. Izberite nastavitve tiskanja.

  • Izberite velikost papirja, umerjenost in število kopij.
  • Izberite eno od naslednjih velikosti papirja.
  • Opis velikosti papirja Velikost papirja
   Velikost L 89×119 mm
   Velikost P Razglednica
   Velikost C 54×86 mm
 7. Tiskajte.

  • Za začetek tiskanja kliknite [Print/Tiskaj].
  • Če želite natisniti še druge slike, ponovite korake od 7 do 9.

Opozorilo

 • Medtem ko je SELPHY povezan prek kabla USB, preprečite vstop računalnika v stanje mirovanja ali pripravljenosti. Če računalnik vstopi v stanje mirovanja s SELPHY-jem priključenim prek USB, obudite računalnik, ne da bi odklopili kabel USB. Če obnovitev ni uspešna, ponovno zaženite računalnik.