Imena sestavnih delov

 1. (1)Reža za pomnilniško kartico
 2. (2)Predel za kaseto za papir
 3. (3)Pokrov predela za kaseto za papir
 4. (4)Monitor
 5. (5)Zaklep črnilne kartuše
 6. (6)Predel za črnilno kartušo
 7. (7)Pokrov predela za črnilno kartušo
 8. (8)Gumb za meni Gumb Meni
 9. (9)Gumb Nazaj Gumb Nazaj
 10. (10)Gumbi za pomik Gumb Gor gor, Gumb Dol dol, Gumb Levo levo in Gumb Desno desno
 1. (11)OK Gumb OK (V redu)
 2. (12)Gumb za vklop/izklop Gumb za vklop/izklop
 3. (13)Prezračevalne odprtine
 4. (14)Reža za izmet papirja
 5. (15)Pokrov predela za baterijo
 6. (16)Vrata USB
 7. (17)Terminal DC IN (dovod napajanja)
 8. (18)Varnostna reža
 9. (19)Zapah za sprostitev baterije

Opomba

 • V varnostno režo lahko priključite varovalne kable, na primer kensingtonski varovalni kabel.

Izhodiščni zaslon

 1. (1)Select & Print/Izberi in tiskaj
  Izbira slik, nastavitev kakovosti tiskanja in tiskanje.
 2. (2)Več možnosti tiskanja
  Različni načini tiskanja, na primer tiskanje indeksa ali ponovno tiskanje predhodno natisnjenih fotografij.
 3. (3)Mešano tiskanje
  Tiskanje izbranih slik s pomnilniške kartice s samodejno izbranimi velikostmi natisov.
 4. (4)Postavitev
  Postavitev okolja za tiskanje ali delovanje tiskalnika.
 1. (5)Preostala napolnjenost baterije
  Prikaz ravni napolnjenosti baterije z lestvico 1–4 pri uporabi baterijskega vložka.
 2. (6)Nastavitve Wi-Fi
  Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi.
 3. (7)Aktivne povezave
  Prikazano med povezavo prek Wi-Fi.
 4. (8)Fotografija za osebni dokument
  Tiskanje fotografij za osebne dokumente, potne liste ali druge dokumente.

Pritisnite Gumb GorGumb DolGumb LevoGumb Desno za izbiro menija, nato pritisnite OK.

Opomba

 • Za vrnitev v izhodiščni zaslon z drugih zaslonov zaporedoma pritiskajte gumb Gumb Nazaj.

Zaslon za izbiro slike

Večdelni zaslon za prikaz slik

 1. (1)Zaslon, ki je prikazan ob pritisku na Gumb Nazaj. Omogoča vrnitev v izhodiščni zaslon.
 2. (2)Zaslon, ki je prikazan ob pritisku na OK. Omogoča preklop v zaslon za prikaz ene slike.
 1. (3)Zaslon, ki je prikazan ob pritisku na Gumb za meni. Prikaže [Options/Možnosti].

S pomočjo gumbov Gumb GorGumb DolGumb LevoGumb Desno izberite slike.

Zaslon za prikaz ene slike

 1. (1)Zaslon, ki je prikazan ob pritisku na Gumb za meni. Prikaže [Options/Možnosti].
 2. (2)Zaslon, ki je prikazan ob pritisku na OK. Prikaže zaslon za predogled slike.
 1. (3)Število natisov trenutne slike. Za mešano tiskanje ali tiskanje fotografije za osebni dokument je prikazan znak kljukice.
 2. (4)Skupno število pri tiskanju še drugih slik.

S pomočjo gumbov Gumb LevoGumb Desno izberite slike.

S pomočjo gumbov Gumb GorGumb Dol nastavite število natisov.