Oznake v navodilih

  • V navodilih bomo ta tiskalnik imenovali "SELPHY" ali "tiskalnik".
  • Besedilo in ikone na zaslonih so v navodilih prikazane v oglatih oklepajih [ ].
  • Navodila predpostavljajo, da tiskalnik deluje s privzetimi nastavitvami.
  • Iz praktičnih razlogov imenujemo vse podprte pomnilniške kartice z izrazom "pomnilniška kartica".
  • Iz praktičnih razlogov imenujemo v teh navodilih pametne telefone, tablice in druge združljive naprave s skupnim nazivom "pametni telefoni".

Ikone v teh navodilih

Gumb za vklop/izklop Gumb za vklop/izklop
Gumb za meni Gumb za meni
OK Gumb OK
Gumb Gor Gumb Gor
Gumb Dol Gumb Dol
Gumb Levo Gumb Levo
Gumb Desno Gumb Desno
Gumb Nazaj Gumb Nazaj
Povezava Povezava na strani s sorodnimi temami.
Opozorilo

Opozorila za preprečevanje težav pri tiskanju.

Dodatne informacije

Dodatne informacije.