Blagovne znamke in licence

Blagovne znamke

  • Microsoft in Windows sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
  • App Store in macOS sta blagovni znamki Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah.
  • Google Play in Android sta blagovni znamki podjetja Google LLC.
  • IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah in se uporablja v okviru licence.
  • QR Code je blagovna znamka podjetja Denso Wave Inc.
  • Beseda in znak Bluetooth® so registrirane blagovne znamke podjetja Bluetooth SIG, Inc., podjetje Canon Inc. pa jih uporablja na osnovi licence. Druge blagovne znamke in trgovska imena so lastnina njihovih lastnikov.
  • Vse druge blagovne znamke so lastnina njihovih lastnikov.

About MPEG-4 Licensing

  • “This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard."
  • THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (''AVC VIDEO'') AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Opomba navedena v angleškem jeziku, kot je zahtevano.

Dodatna oprema

Priporočamo uporabo originalnega Canonovega pribora.

Ta izdelek dosega optimalne rezultate, ko ga uporabljate skupaj z originalnim Canonovim priborom. Zato je priporočena uporaba tega izdelka z originalnim priborom.

Canon ne jamči in ni odgovoren za poškodbe fotoaparata in/ali nezgode, kot so npr. motnje v delovanju, požar ipd., ki so posledica uporabe in okvare pribora, ki ni Canonove izdelave. Upoštevajte, da popravila, ki so potrebna zaradi napak v delovanju pribora, ki ni originalno Canonov, niso pokrita z garancijo za popravila, vendar lahko taka popravila zahtevate na svoje stroške.