Drugi podatki

  • Certification Logo Display/Prikaz logotipa certifikata

    Izberite [Nastavitev fotoaparata: Certification Logo Display/Nastavitev fotoaparata: Prikaz logotipa certifikata] za prikaz nekaterih logotipov certifikatov fotoaparata. Druge logotipe certifikatov lahko poiščete na ohišju fotoaparata in na embalaži fotoaparata.

  • Firmware/Sistemska programska oprema

    Izberite [Nastavitev fotoaparata: Firmware/Nastavitev fotoaparata: Sistemska programska oprema] za posodobitev sistemske opreme fotoaparata.