Izbris brezžičnih nastavitev

Vse nastavitve omrežnih funkcij lahko izbrišete. Tako lahko preprečite uhajanje informacij, če posodite ali prodate fotoaparat.

  1. Izberite [Brezžično komuniciranje: Clear wireless settings/Brezžično komuniciranje: Izbris brezžičnih nastavitev]

  2. Izberite [OK].

Opozorilo

  • Če ste fotoaparat povezali v par s pametnim telefonom, na zaslonu funkcije Bluetooth na pametnem telefonu izbrišite podatke o povezavi za fotoaparat, za katerega ste obnovili privzete nastavitve brezžičnega komuniciranja.