Način zajemanja

Način zajemanja lahko izberete glede na naravo prizora ali predmeta.

  1. Izberite [Fotografiranje: Drive mode/Fotografiranje: Način zajemanja].

  2. Nastavite način zajemanja.

  • [Zajem enega posnetka] Single shooting/[Zajem enega posnetka] Zajem enega posnetka

    Ko do konca pritisnete gumb zaklopa, bo zajet samo en posnetek.

  • [Neprekinjeno zajemanje] Continuous shooting/[Neprekinjeno zajemanje] Neprekinjeno zajemanje

    Medtem ko držite gumb zaklopa pritisnjen do konca navzdol, lahko neprekinjeno fotografirate s hitrostjo največ pribl. 10 posnetkov/sekundo.

Opozorilo

  • Hitrost neprekinjenega fotografiranja se lahko zniža glede na dejavnike, kot so hitrost zaklopa, narava predmeta posnetka in osvetljenost prizora.
  • Če se med neprekinjenim fotografiranjem interni pomnilnik napolni, lahko hitrost neprekinjenega fotografiranja upade, ker bo fotografiranje začasno nemogoče.