Samodejno fotografiranje z bliskavico s sprejemnimi enotami razdeljenimi v 2 skupini

Prilagajate lahko osvetlitveno ravnovesje (bliskovno razmerje) s sprejemnimi enotami, razdeljenimi v 2 skupini, A in B.

Skupna (seštevek) svetloba s sprožilnih skupin A in B je samodejno nadzorovana, tako da je dosežena standardna osvetlitev.

 1. Pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.

  • Upravljajte sprejemne enote in jih nastavite vsako posebej.
 2. Nastavite sprejemno sprožilno skupino na (1).

  • Za sprožilno skupino izberite bodisi A ali B.
  • Nastavite 1 sprejemno enoto na A in drugo na B.
 3. Nastavite oddajno sprožilno skupino (2).

  • Na oddajni enoti opravite korake od 3 do 5.
  • Pritisnite krmilni gumb gor / dol / levo / desno ali zavrtite Izbirni regulator in izberite postavko, nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.
 4. Nastavite na A:B.

  • Potisnite krmilni gumb proti levi ali desni, zavrtite Izbirni regulator, da izberete A:B, nato pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.
 5. Nastavite bliskovno razmerje A:B.

  • Za izbiro nastavitvene postavke na sliki pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.
  • Potisnite krmilni gumb proti levi ali desni ali zavrtite Izbirni regulator, da nastavite korak popravka osvetlitve, nato pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.
 6. Naredite posnetek.

  • Sprejemna enota se sproži na nastavljenem bliskovnem razmerju.