Odbojna bliskavica

Če usmerite bliskovno glavo proti stropu ali steni, se svetloba bliskavice odbije od površine, preden osvetli predmet, ter tako omogoči omehčanje senc na predmetu in naravnejši videz predmeta (osebe) na posnetku. Ta način fotografiranja se imenuje "fotografiranje z odbojno bliskavico".

Nastavitev usmerjenosti bliskovne glave

 • Bliskovno glavo lahko zavrtite med pritiskanjem na gumb za sprostitev zapore odbojne bliskavice, kot je prikazano na sliki. Ko zavrtite bliskovno glavo, se prikaz na zaslonu spremeni v Odbojna bliskavica.
 • Če zavrtite bliskovno glavo, ko je doseg (pokrivanje) bliskavice nastavljen na A (samodejno), je doseg bliskavice nastavljen na 50 mm in prikaže se znak ---.
 • Doseg bliskavice lahko nastavite tudi ročno ().

Opomba

 • Če sta strop ali stena, od katerih naj bi se odbila svetloba, predaleč, fotografiranje z ustrezno osvetlitvijo morda ne bo mogoče, ker bo lahko odbita svetloba bliskavice prešibka.
 • Če je slika videti temna, uporabite večjo odprtino zaslonke (manjša f/številka) in poskusite znova. Če uporabljate digitalni fotoaparat, lahko tudi zvišate ISO občutljivost.
 • Za višjo raven odbojnosti morata biti strop ali stena, od katerih se odbija svetloba, enakomerno bela. Če odbojna površina ni bela, fotografiranje z ustrezno osvetlitvijo morda ne bo mogoče, ker se lahko na sliki pojavijo barvni odtenki ali pa je odbita svetloba bliskavice prešibka.
 • Če sprožite hitro bliskavico med fotografiranjem z odbojno bliskavico, lahko pride do podosvetlitve, ker se izhodna moč bliskavice zmanjša.

Fotografiranje z bliskavico od blizu Fotografiranje z bliskavico od blizu

Če usmerite bliskovno glavo navzdol za med pritiskanjem na gumb za sprostitev zapore odbojne bliskavice, lahko fotografirate predmete na kratki oddaljenosti v dosegu pribl. 0,5 do 2 m.

Če je bliskovna glava usmerjena navzdol za , se prikaz na zaslonu spremeni v Fotografiranje z bliskavico od blizu.

Fotografiranje z odsevom luči v očeh

Z uporabo plošče za zajem odseva luči v očeh, ko zajemate portret, lahko zajamete odsev svetlobe v očeh osebe in ustvarite živahnejši in naravnejši izraz.

 1. Zavrtite bliskovno glavo navzgor za 90°.

 2. Povlecite navzgor široko ploščo.

  • Povlecite navzgor podaljšek, ki se nahaja na sredini široke plošče.
  • Hkrati s tem izvlečete belo ploščo za zajem odseva luči v očeh.
 3. Potisnite nazaj belo ploščo.

  • Potisnite nazaj samo belo ploščo ter pustite dvignjeno samo ploščo za zajem odseva luči v očeh.
  • Fotografirajte z uporabo istega načina kot pri fotografiranju z odbojno bliskavico.

Opozorilo

 • Usmerite bliskovno glavo v smeri naprej in navzgor za 90°. Če bliskovno glavo zavrtite na levo ali desno, zajeti odsev luči v očeh ni preveč učinkovit.
 • Za zagotovitev ustreznega odseva v očeh osebe, fotografirajte na razdalji pribl. 1,5 m od osebe/predmeta posnetka (z ISO 100 in f/2.8).
 • Ne vlecite za široko ploščo s preveliko silo. Tako se lahko široka plošča sname s Speedlite.

Pritrjen nastavek odbojne bliskavice Fotografiranje z odbojem s pomočjo odbojnega nastavka

Če pritrdite priloženi adapter za odbojno bliskavico na Speedlite in odbijete svetlobo bliskavice od stropa ali stene, lahko razpršite svetlobo z bliskavice preko večjega območja in odstranite sence na predmetu posnetka.

Če zavrtite bliskovno glavo za 90° navzgor za odboj svetlobe z bliskavice od stropa, bo razpršena svetloba bliskavice, ki prihaja s strani odbojnega nastavka, padala na sprednjo stran predmeta (vodilo za razdaljo fotografiranja: znotraj pribl. 1,5 m, pri ISO 100, z f/2.8), kar bo še bolj pridušilo sence na predmetu. Pri zajemanju portretov lahko prav tako ustvarite učinek odseva svetlobe v očeh.

 1. Pritrdite adapter za odbojno bliskavico.

  (1) Logotip "Canon"

  • Adapter pritrdite na bliskovno glavo, tako da klikne v ležišče, kot kaže ilustracija.
  • Preverite, ali se prikaz na zaslonu spremeni v Pritrjen nastavek odbojne bliskavice.
  • Odstranite adapter tako, da upoštevate postopek v obratnem vrstnem redu korakov. Privzdignite jeziček za odstranitev na spodnji strani adapterja in snemite adapter z bliskovne glave.
 2. Naredite posnetek.

  • Zajemite posnetek, tako da se svetloba bliskavice odbija od stropa, sten oz. podobne površine.

Opozorilo

 • Če je adapter za odbojno bliskavico nameščen ali če skupaj uporabljate adapter za odbojno bliskavico in široko ploščo, se lahko pojavi podosvetlitev, ker se vodilno št. zniža. Uporabite ustrezen ukrep, tako da na primer zvišate ISO občutljivost na fotoaparatu ali uporabite popravek osvetlitve z bliskavico ().
 • Če se sproži hitra bliskavica () s pritrjenim adapterjem za odbojno bliskavico, priporočamo, da zajamete posnetek, ko se lučka za pripravljenost bliskavice prižge v rdeči barvi, ker izhodna moč bliskavice morda ne bo ustrezna.
 • Če je pritrjen adapter za odbojno bliskavico, je doseg bliskavice nastavljen samodejno. Te nastavitve ni mogoče spreminjati poljubno.
 • Če pritrdite adapter za odbojno bliskavico na bliskavico pri uporabi EOS DIGITAL fotoaparata z začetkom prodaje do leta 2004, nastavite izravnavo beline na Samodejna izravnava beline. Če fotografirate z Bliskavica, pravilne izravnave beline morda ne bo mogoče doseči.

Opomba

 • Svetloba z bliskavice je še nadalje zmehčana, če hkrati z odbojnim adapterjem uporabljate tudi široko ploščo ().
 • Če je predmet videti temen (podosvetlitev), ko preverite zajeti posnetek, opravite popravek osvetlitve z bliskavico (). Če uporabljate digitalni fotoaparat, lahko tudi zvišate ISO občutljivost.