Varna uporaba

Za varno in pravilno uporabo bliskavice preberite naslednja navodila.

Z upoštevanjem spodnjih navodil boste preprečili telesne poškodbe vas ali drugih pri uporabi bliskavice.

POZOR: POZOR:
Označuje možnost hude telesne poškodbe ali smrti.
 • Baterijo shranite izven dosega otrok.
 • Uporabljajte samo vire napajanja, ki jih ta navodila navajajo kot primerna za uporabo s tem izdelkom.
 • Ne razstavite ali modificirajte bliskavice.
 • Bliskavice ne izpostavljajte močnim fizičnim udarcem ali tresljajem.
 • Ne dotikajte se odprtih ali izpostavljenih notranjih delov bliskavice.
 • Prenehajte uporabljati bliskavico v nenavadnih okoliščinah, če na primer iz bliskavice izhajajo dim ali nenavadne vonjave.
 • Za čiščenje bliskavice ne uporabljajte organskih čistil, npr. alkohola, benzena ali razredčila.
 • Pazite, da se bliskavica ne zmoči. V bliskavico ne potiskajte različnih predmetov ali polivajte nanjo oz. vanjo tekočin.
 • Ne uporabljajte bliskavice na krajih, kjer so v zraku prisotni vnetljivi hlapi.

  To lahko povzroči električni udar, eksplozijo ali požar.

 • Ne dotikajte se bliskavice, priključene na omrežno napajanje med nevihtami.

  Dotik lahko povzroči električni udar.

 • Upoštevajte naslednja opozorila, ko uporabljate baterije, ki jih kupite v trgovini, ali priloženo baterijo.

  • Baterije uporabljajte samo z izdelki, za katere so predvidene.
  • Baterij ne segrevajte ali jih izpostavljajte odprtemu ognju.
  • Ne polnite baterij s pomočjo neodobrenih baterijskih polnilnikov.
  • Ne izpostavljajte terminalov nečistočam ali povzročite stika terminalov s kovinskimi poli ali drugimi predmeti.
  • Ne uporabljajte baterij, ki puščajo.
  • Pri odlaganju izpraznjenih baterij izolirajte terminale s trakom ali na kakšen drug način.

  Drugače lahko baterije povzročijo električni udar, eksplozijo ali požar.

  Če baterija pušča in pride njena vsebina v stik s kožo ali obleko, temeljito sperite prizadeti del s tekočo vodo. V primeru stika vsebine baterije z očmi temeljito sperite oko z obilico čiste tekoče vode in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

 • Upoštevajte naslednja navodila pri uporabi baterijskega polnilnika.

  • V rednih časovnih presledkih s pomočjo suhe krpe odstranite nabran prah z električnega vtikača.
  • Polnilnika ne priključujte ali izključujte z mokrimi rokami.
  • Ne uporabljajte polnilnika, če električni vtikač ni popolnoma potisnjen v električno vtičnico.
  • Ne izpostavljajte električnega vtikača in terminalov umazaniji ali povzročite stika terminalov s kovinskimi poli ali drugimi predmeti.
  • Med nevihto se ne dotikajte baterijskega polnilnika ali adapterja za izmenični tok, priključenega na omrežno napajanje.
  • Na električni kabel ne polagajte težkih predmetov. Ne poškodujte, strgajte ali modificirajte električnega kabla.
  • Ne zavijajte polnilnika v blago ali druge materiale med uporabo ali nemudoma po uporabi, ko je še topel.
  • Ne puščajte polnilnika priključenega na izvor napajanja daljše časovno obdobje.
  • Ne polnite baterij na temperaturah izven območja od 5 - 40 °C.

  Drugače lahko baterije povzročijo električni udar, eksplozijo ali požar.

 • Pazite, da med uporabo bliskavica ni daljše obdobje v stiku z istim mestom na koži.

  To lahko povzroči nizko temperaturne kontaktne opekline, vključno z rdečino in mehurji na koži, četudi bliskavica na otip ni vroča.

 • Upoštevajte opozorila, kjer je uporaba bliskavice prepovedana, in bliskavico izključite.

  Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči motnje v delovanju druge opreme zaradi učinka elektromagnetnega valovanja, lahko pa pripelje celo do nezgod.

OPOZORILO OPOZORILO:
Upoštevajte opozorila v nadaljevanju. Neupoštevanje opozoril lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
 • Ne sprožajte bliskavice blizu oči osebe, ki jo fotografirate.

  Bliskavica preblizu lahko poškoduje njene oči.

 • Bliskavica je ob sprožitvi bliska zelo vroča. Med fotografiranjem se bliskavice ne dotikajte s prsti, drugimi deli telesa in drugimi predmeti.

  To lahko povzroči opekline ali motnje v delovanju bliskavice.

 • Ne puščajte bliskavice na krajih, ki so izpostavljeni izjemno visokim ali nizkim temperaturam.

  Bliskavica se lahko močno segreje/ohladi in povzroči kožne opekline ali telesne poškodbe, če se je dotaknete.

 • Ne dotikajte se nobenih delov v notranjosti bliskavice.

  Dotik notranjosti bliskavice lahko povzroči telesne poškodbe.