O navodilih

Ikone v teh navodilih

Izbirni obroč Označuje izbirni regulator.
12-sekundni časovnik/ 16-sekundni časovnik Označuje, da opisana funkcija ostane aktivna še 12 ali 16 sekund po sprostitvi gumba.
  • Dodatno se ikone, ki na bliskavici ponazarjajo gumbe in prikaze na monitorju, uporabljajo tudi v navodilih za opis gumbov za upravljanje in nastavitvenih položajev.
Povezava Označuje povezavo s sorodno temo.
Pozor

Označuje opozorila in ukrepe pri odpravljanju težav pri fotografiranju.

Dodatni podatki

Navaja dodatne informacije in pojasnila.

Znak desno od naslova na strani označuje, da funkcija deluje, ko so na fotoaparatu nastavljeni načini fotografiranja Prilagajanje prioritete AE Programirana samodejna osvetlitev (Program AE) Prioriteta zaklopa AE Prioriteta zaslonke  AE Dolga osvetlitev Ročna osvetlitev (območje naprednega fotografiranja).

Odpravljanje napak Vključuje navodila za odpravljanje težav.

Predpostavke za navodila za uporabo

  • Postopki upravljanja predpostavljajo, da sta stikali za vklop na Speedlite in na fotoaparatu na položaju VKLOP ().
  • Ikone za gumbe in regulatorje ter simboli v besedilu se ujemajo z ikonami na Speedlite in na fotoaparatu.
  • Za nastavitev funkcije potisnite krmilni gumb navzgor / navzdol / levo / desno ali zavrtite regulator Izbirni obroč in izberite funkcijo.
  • Za zaključek nastavitve funkcije pritisnite gumb Razveljavitev nastavitve.
  • Postopki upravljanja predpostavljajo, da so za uporabniške funkcije in osebne funkcije na Speedlite ter za meni in za uporabniške funkcije na fotoaparatu v veljavi njihove privzete nastavitve.