Navodila za uporabo

  • Navodila, ki so priložena izdelku kot "Navodila za uporabo", povzemajo osnovne postopke in funkcije fotografiranja z bliskavico.

  • Navodila za napredno uporabo

    V teh "Navodilih za napredno uporabo" so opisani vsi postopki uporabe Speedlite bliskavice.

    Različico najnovejših podrobnih navodil preverite na naslednji strani.

    https://cam.start.canon/A003/