Ochranné známky

  • Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.
  • App Store a macOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách.
  • Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.