Registrácia informácií štandardu IPTC

EOS-1D X Mark III1D X Mark II (verzia firmvéru 1.1.0 alebo novšia)5D Mark IVR3R5R5 CR6R/Ra

Vo fotoaparátoch, ktoré umožňujú pridávať k snímkam informácie štandardu IPTC*, je možné takéto informácie upraviť a zaregistrovať. Snímky potom možno označovať informáciami štandardu IPTC, ktoré ste zaregistrovali do fotoaparátu.

Informácie štandardu IPTC predstavujú komentárové informácie ako titulky, informácie o autorovi alebo o mieste snímania.

Organizácia International Press Telecommunications Council

 1. Prepojte fotoaparát s počítačom.

 2. Spustite program EU ().

 3. Kliknite na možnosť [Register IPTC information/Registrácia informácií štandardu IPTC].

 4. Upravte a zaregistrujte informácie podľa potreby.

  • V okne [Register IPTC information/Registrácia informácií štandardu IPTC] sa zobrazia informácie aktuálne nastavené vo fotoaparáte.

   Aj ak nie sú nastavené žiadne informácie štandardu IPTC, zobrazujú sa aspoň položky [Author/Autor] a [Copyright/Autorské práva], pokiaľ sú vo fotoaparáte zaregistrované.

  • Kliknutím na tlačidlo [Apply to camera/Použiť vo fotoaparáte] sa vo fotoaparáte nastavia informácie štandardu IPTC a zároveň sa nastaví používateľská funkcia fotoaparátu [Add IPTC information/Pridať informácie štandardu IPTC] na možnosť [ON/ZAP.] a zatvorí sa dialógové okno [Register IPTC information/Registrácia informácií štandardu IPTC].
  • Kliknutím na tlačidlo [Delete from camera/Odstrániť z fotoaparátu] sa odstránia všetky informácie štandardu IPTC zaregistrované vo fotoaparáte, používateľská funkcia fotoaparátu [Add IPTC information/Pridať informácie štandardu IPTC] sa nastaví na možnosť [OFF/VYP.] a zatvorí sa dialógové okno [Register IPTC information/Registrácia informácií štandardu IPTC]. Po kliknutí na tlačidlo [Delete from camera/Odstrániť z fotoaparátu] sa informácie štandardu IPTC už nebudú k zhotoveným snímkam pridávať.
  • Ak chcete zobrazené informácie z dialógového okna [Register IPTC information/Registrácia informácií štandardu IPTC] uložiť do súboru XMP, kliknite na tlačidlo [Save/Uložiť].
  • Ak chcete načítať informácie štandardu IPTC uložené v súbore, kliknite na tlačidlo [Load/Načítať].