Web Service Settings (Nastavenia webovej služby)

EOS 5D Mark IV6D Mark II6D80D77D760D800D200D750D2000D1300D

Vo fotoaparáte môžete pomocou programu EU zaregistrovať webové služby.

Ak chcete používať webové služby, najprv si v nich vytvorte kontá. Podrobnosti nájdete na webových lokalitách jednotlivých webových služieb.

Upozornenie

  • Na používanie tejto funkcie je potrebné nainštalovať nástroj EOS Web Service Registration Tool.
  • Na používanie webových služieb je potrebná zmluva s ich poskytovateľom, inštalácia webového prehliadača a existujúce pripojenie k sieti.
  • Podrobnosti o verziách prehliadačov a nastaveniach požadovaných na prístup k webovým službám si overte u poskytovateľa danej služby.
  • Môžu sa účtovať poplatky za pripojenie alebo prístupový bod.
  1. V hlavnom okne kliknite na položku [Camera settings/Nastavenia fotoaparátu].

  2. Kliknite na položku [Web Service Settings/Nastavenia webovej služby].

    • Na obrazovke, ktorá sa otvorí, nakonfigurujte požadované nastavenia.