Úprava štýlov Picture Style

EOS-1D X Mark II1D C5D Mark IV7D Mark II

Štýly Picture Style môžete upravovať a zároveň si v reálnom čase pozerať výsledky úprav v okne na úpravu štýlov Picture Style, špecializovanom okne diaľkového zobrazenia Live View.

Upozornenie

 • Nedostupné, ak používate nástroj EOS Utility pre macOS v natívnom režime M1. Dostupné, keď je nástroj EOS Utility spustený v režime Rosetta.
 • Na použitie tejto funkcie je potrebné mať nainštalovanú verziu PSE 1.16.20 alebo novšiu.
 • Počas používania tejto funkcie nie je možné priamo používať fotoaparát a ďalšie funkcie programu EU nie sú k dispozícii.
 1. V hlavnom okne vyberte položku [Remote Shooting/Diaľkové snímanie].

 2. V okne záberu kliknite na položku [Other Functions/Ďalšie funkcie] a otvorte možnosť [Edit Picture Style/Upraviť štýl Picture Style].

 3. Upravte štýl Picture Style podľa potreby.

  • Po dokončení úprav uložte výsledky do počítača ako súbor Picture Style a až potom prejdite na ďalší krok.
  • Podrobnosti o úpravách štýlov Picture Style a ukladaní ich súborov nájdete v návode na používanie programu PSE.
 4. V okne na úpravy štýlov Picture Style kliknite na tlačidlo [Register/Zaregistrovať].

 5. Podľa potreby zadajte informácie o súbore.

  • Vyberte niektorú možnosť z poľa [User Def./Def. používateľom] a zadajte informácie do polí [Caption/Titulok] a [Copyright/Autorské práva]. (Pole [Caption/Titulok] je povinné.)
  • Po zadaní informácií kliknite na tlačidlo [Register/Zaregistrovať].

Poznámka

 • Ak chcete po ukončení tejto funkcie a reštartovaní programu EU pokračovať v úprave štýlu Picture Style, keď sa zobrazí otázka [Continue editing from last time?/Pokračovať v predchádzajúcich úpravách?], vyberte možnosť [Yes/Áno].