Diaľkové snímanie s dlhodobou expozíciou (Bulb)

Diaľkové snímanie s dlhodobou expozíciou (Bulb)

 1. Zobrazte okno záberu ().

 2. Kliknite na ikonu režimu snímania a zvoľte možnosť [BULB/Dlhodobá expozícia (BULB)].

  • Špecifikujte nasledujúce nastavenia – platí pre fotoaparáty iné ako EOS-1D X Mark III, 1D X Mark II, 1D X, 1D C, R3, R5, R5 CR/Ra.

   • Pri fotoaparátoch s možnosťou B (dlhodobá expozícia (Bulb)) na otočnom voliči režimov nastavte volič do polohy B.
   • Pri fotoaparátoch bez možnosti B (dlhodobá expozícia (Bulb)) na otočnom voliči režimov nastavte volič do polohy M (manuálne nastavenie) a vyberte možnosť [BULB/Dlhodobá expozícia] v okne záberu alebo nastavte rýchlosť uzávierky fotoaparátu na možnosť [BULB/Dlhodobá expozícia].
 3. Nastavte hodnotu clony.

 4. Kliknite na položku [Časovač].

 5. Zadajte čas expozície a kliknite na tlačidlo [Start/Spustiť].

  • Zadajte hodnotu v rozsahu 00:05 – 99:59 v krokoch po jednej sekunde.

Poznámka

 • Diaľkové snímanie s dlhodobou expozíciou (Bulb) môžete bez nastavenia času expozície spustiť aj zastaviť stlačením tlačidla [Tlačidlo snímania].

Nastavenie časovača dlhodobej expozície (Bulb)

EOS 5Ds/5Ds R5D Mark IVR3R5R5 CR6R7R8R10R50R/RaRP6D Mark II7D Mark II90D80D77DM6 Mark II

Snímanie s dlhodobou expozíciou (Bulb) bez držania tlačidla spúšte je možné nastavením trvania dlhodobej expozície Bulb pod položkou [Bulb timer settings/Nastavenia časovača dlhodobej expozície].

 1. Kliknite na tlačidlo [Režim diaľkového snímania 2] v okne záberu.

 2. Vyberte položku [Bulb timer settings/Nastavenia časovača dlhodobej expozície (Bulb)].

 3. Nakonfigurujte nastavenie.

  • Vyberte možnosť [Enable/Povoliť].
  • Nastavte čas expozície. Možný rozsah nastavenia je 00:00:00 – 99:59:59.

  • Ak chcete počas dlhodobej expozície (Bulb) deaktivovať jej časovač, vyberte možnosť [Disable/Zakázať].
  • Ak zadáte čas expozície 00:00:00, časovač dlhodobej expozície (Bulb) sa nastaví na možnosť [Disable/Zakázať].
 4. Kliknite na tlačidlo [OK].