HDR Mode (Režim HDR)

EOS 5Ds/5Ds R5D Mark IV5D Mark IIIR3R5R5 CR6R6 Mark IIR7R8R10R50R/RaRP6D Mark II6D7D Mark II90D80DM6 Mark II

Program umožňuje zhotovovať snímky so širokým dynamickým rozsahom a so zachovaním detailov svetlých a tmavých častí, ako aj snímky v režime HDR, ktoré pôsobia ako maľby.

Skratka HDR označuje výraz High Dynamic Range – vysoký dynamický rozsah.

  • Konfigurovateľné funkcie sa líšia v závislosti od pripojeného fotoaparátu.
  • Podrobnosti a upozornenia k dostupným funkciám si pozrite v návode na používanie pripojeného fotoaparátu.
  1. Kliknite na tlačidlo [Režim diaľkového snímania 2] v okne záberu.

  2. Kliknite na položku [HDR mode/Režim HDR].

  3. Nakonfigurujte nastavenia podľa potreby a kliknite na tlačidlo [OK].

  4. Nasnímajte záber.