Funkcia nahrávania, voľba karty

EOS-1D X Mark III (verzia firmvéru 1.6.0 alebo novšia)R5 (verzia firmvéru 1.5.0 alebo novšia)R5 CR6 (verzia firmvéru 1.5.0 alebo novšia)

Program umožňuje nakonfigurovať funkciu nahrávania a kartu používanú na záznam a prehrávanie.

 • Vzhľad obrazovky a konfigurovateľné funkcie sa líšia v závislosti od pripojeného fotoaparátu.
 • Podrobnosti a upozornenia k dostupným funkciám si pozrite v návode na používanie pripojeného fotoaparátu.
 1. Kliknite na tlačidlo [Nastavenie] v okne záberu.

 2. Kliknite na položku [Rec function/card selection/Funkcia nahrávania/voľba karty].

 3. Zvoľte a zadajte nastavenia.

  • Položky 1 – 5 zodpovedajú nasledujúcim nastaveniam v časti [Nastavenie: Record func+card/folder sel./Nastavenie: Funkcia nahrávania+voľba karty/priečinka] podľa pripojeného fotoaparátu.

   1. [Statické/Videozáznam separate/Statické/Videozáznam samostatne]
   2. [Statické Rec options/Statické Možnosti nahrávania]
   3. [Statické Record/play/Statické Nahrávať/prehrávať]
   4. [Videozáznam Rec options/Videozáznam Možnosti nahrávania]
   5. [Videozáznam Record/play/Videozáznam Nahrávať/prehrávať]