Systémové požiadavky

Podrobnosti o systémových požiadavkách tejto aplikácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.