Vyhlásenie

  • Neoprávnená reprodukcia tejto príručky v celku aj po častiach je zakázaná.
  • Tieto informácie a technické parametre softvéru sa môžu bez upozornenia zmeniť.
  • Snímky obrazoviek a prvky používateľského rozhrania uvedené v tejto príručke sa môžu líšiť od skutočného softvéru.
  • Bez ohľadu na vyššie uvedené nie je možné spoločnosť Canon brať na zodpovednosť za akúkoľvek stratu spôsobenú používaním tohto softvéru.

Konvencie používané v tejto príručke

  • Skratka „EU“ označuje nástroj EOS Utility.
  • Pokyny uvedené v tejto príručke sa vzťahujú na verziu programu EU vyznačenú na obale.
  • Keď sú prvky programu EU, napríklad položky nastavenia, rovnaké pre obidva operačné systémy, používajú sa v tejto príručke zvyčajne snímky obrazoviek zo systému Windows.
  • Hranaté zátvorky označujú položky ponuky, názvy tlačidiel a názvy okien v softvéri.
  • Lomené zátvorky označujú klávesy na klávesnici a prvky fotoaparátu a objektívu.

Ikony používané v tejto príručke

Ikona fotoaparátu Príslušný model fotoaparátu
Odkazy Odkazy na stránky so súvisiacimi témami
Upozornenie

Varovania a upozornenia

Poznámky

Doplňujúce informácie