Prijímače GPS

S týmito fotoaparátmi sú kompatibilné nasledujúce prijímače GPS (aktuálne k septembru 2023).

EOS R5 / EOS R6 / EOS M50 Mark II / EOS R3 / EOS R7 / EOS R10

○: Kompatibilné / -: Nekompatibilné

Názov produktu EOS R5 EOS R6 EOS M50 Mark II EOS R3 EOS R7 EOS R10
Prijímač GPS GP-E2 *1*2 *1*2 - - *1*2*3 *1*2*3

1: Snímky nie je možné označiť smerom snímania.

2: Nie je možné pripojiť pomocou prepojovacieho kábla.

3: Na nasadenie na fotoaparát použite adaptér multifunkčnej pätice AD-E1.

EOS R6 Mark II / EOS R8 / EOS R50 / EOS R100

○: Kompatibilné / -: Nekompatibilné

Názov produktu EOS R6 Mark II EOS R8 EOS R50 EOS R100
Prijímač GPS GP-E2 *4*5*6 *4*5*6 - -

4: Snímky nie je možné označiť smerom snímania.

5: Nie je možné pripojiť pomocou prepojovacieho kábla.

6: Na nasadenie na fotoaparát použite adaptér multifunkčnej pätice AD-E1.