Prijímače GPS

S týmto fotoaparátom sú kompatibilné nasledujúce prijímače GPS (aktuálne k máju 2022).

Názov produktu EOS R3 EOS R7 EOS R10
Prijímač GPS GP-E2 Nie je kompatibilné Kompatibilné*1,2,3 Kompatibilné*1,2,3

1: Na nasadenie na fotoaparát použite adaptér multifunkčnej pätice AD-E1.

2: Snímky nie je možné označiť smerom snímania.

3: Nie je možné pripojiť pomocou prepojovacieho kábla.