Ďalšie príslušenstvo

S týmto fotoaparátom je kompatibilné nasledujúce ďalšie príslušenstvo (aktuálne k máju 2022).

Názov produktu EOS R3 EOS R7 EOS R10
Kryt fotoaparátu R-F-5 Kompatibilné Kompatibilné Kompatibilné
Adaptér multifunkčnej pätice na pripojenie smartfónu AD-P1 Kompatibilné Kompatibilné Kompatibilné
Držadlo statívu HG-100TBR Kompatibilné*1 Kompatibilné*1 Kompatibilné*1
Kryt pätice ER-SC1 Kompatibilné Nie je kompatibilné Nie je kompatibilné
Kryt pätice ER-SC2 Nie je kompatibilné Kompatibilné Kompatibilné

1: Neodporúča sa nasadzovať k fotoaparátom s celkovou hmotnosťou (vrátane objektívu a príslušenstva) viac ako 1 kg.