Príslušenstvo napájané z elektrickej zásuvky

S týmito fotoaparátmi sú kompatibilné nasledujúce sieťové adaptéry, DC adaptéry a sieťové adaptéry USB (aktuálne k máju 2023).

○: Kompatibilné / -: Nekompatibilné

Typ príslušenstva napájaného z elektrickej zásuvky Názov produktu EOS R3 EOS R7 EOS R10 EOS R6 Mark II EOS R8 EOS R50 EOS R100
Sieťové adaptéry Sieťový adaptér AC-E19 - - - - - -
Sieťový adaptér AC-E6N - *3
DC adaptéry DC adaptér DR-E19 - - - - - -
DC adaptér DR-E6 - - - - -
DC adaptér DR-E18 - - -
Sieťové adaptéry USB Sieťový adaptér USB PD-E1*1 *2 *4 -

1: Možno používať s modelom PowerShot V10.

2: Možno použiť iba na nabíjanie súprav batérií. Nedokáže napájať fotoaparát.

3: Maximálna rýchlosť sériového snímania je pri použití s držadlom s batériami BG-R10 alebo zariadením na bezdrôtový prenos súborov WFT-R10 obmedzená.

4: Maximálna rýchlosť sériového snímania je obmedzená.