Mikrofóny

S týmito fotoaparátmi sú kompatibilné nasledujúce externé mikrofóny (aktuálne k septembru 2023).

EOS R5 / EOS R6 / EOS M50 Mark II / EOS R3 / EOS R7 / EOS R10

○: Kompatibilné / -: Nekompatibilné

Názov produktu EOS R5 EOS R6 EOS M50 Mark II EOS R3 EOS R7 EOS R10
Smerový stereofónny mikrofón DM-E1 *1 *1 *1 *1 *1 *1
Stereofónny mikrofón DM-E100 *1 *1 *1 *1 *1 *1
Smerový stereofónny mikrofón do multifunkčnej pätice DM-E1D - - -

1: Filter proti vetru sa nastaví automaticky na možnosť [Disable/Zakázať].

EOS R6 Mark II / EOS R8 / EOS R50 / EOS R100 / PowerShot V10

○: Kompatibilné / -: Nekompatibilné

Názov produktu EOS R6 Mark II EOS R8 EOS R50 EOS R100 PowerShot V10
Smerový stereofónny mikrofón DM-E1 *2 *2 *2 *2 *2*3*4
Stereofónny mikrofón DM-E100 *2 *2 *2 *2 *2*3*4
Smerový stereofónny mikrofón do multifunkčnej pätice DM-E1D - -

2: Filter proti vetru sa nastaví automaticky na možnosť [Disable/Zakázať].

3: Nemožno pripojiť k fotoaparátu, ktorý nie je vybavený päticou pre príslušenstvo.

4: Veternú clonu nie je možné použiť, ak je mikrofón pripevnený k statívu Tripod Grip HG-100TBR pomocou pribaleného príslušenstva na upevnenie mikrofónu. Veterná clona sa môže dostať do zorného poľa fotoaparátu.