Kódy chýb

  • (1) Číslo chyby
  • (2) Príčina a nápravné opatrenia

Ak sa vyskytne problém s fotoaparátom, zobrazí sa chybové hlásenie. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak problém pretrváva, zapíšte si kód chyby (Errxx) a požiadajte o servis.