Režim riadenia

Môžete vybrať režim riadenia vhodný pre scénu alebo objekt.

  1. Vyberte položku [Snímanie: Drive mode/Režim riadenia].

  2. Nastavte režim riadenia.

  • [Single shooting/Jednotlivé snímky] Single shooting/Jednotlivé snímky

    Keď podržíte stlačené tlačidlo spúšte úplne nadol, zhotoví sa iba jedna snímka.

  • [Continuous shooting/Sériové snímanie] Continuous shooting/Sériové snímanie

    Kým držíte stlačené tlačidlo spúšte úplne nadol, môžete snímať sériovo rýchlosťou približne maximálne 10 snímok za sekundu.

Upozornenie

  • Rýchlosť sériového snímania sa môže znížiť v závislosti od faktorov, ako sú čas uzávierky, podmienky objektu a jas.
  • Keď sa počas sériového snímania zaplní interná pamäť, rýchlosť sériového snímania sa môže znížiť, pretože snímanie bude dočasne deaktivované.