Výber spôsobu AF

Môžete zmeniť spôsob automatického zaostrovania tak, aby vyhovoval snímanému objektu a scéne.

 1. Vyberte položku [Snímanie: AF method/Spôsob AF].

 2. Vyberte spôsob AF.

Tvár(tvár) + sledovanie: Tvár + sledovanie

Fotoaparát rozpozná tváre ľudí a zaostrí na ne.

Ak sa nerozpozná žiadna tvár, zaostrené oblasti sa určia na základe rozličných podmienok.

Upozornenie

 • Ako tvár sa môže rozpoznať iný objekt ako ľudská tvár.
 • Rozpoznanie tváre nebude fungovať, ak je tvár na snímke veľmi malá alebo veľká, príliš jasná alebo tmavá, alebo čiastočne skrytá.
 • Automatické zaostrovanie nemusí rozpoznať objekty alebo tváre ľudí na okrajoch displeja. Zmeňte kompozíciu záberu tak, aby bol objekt v strede, alebo premiestnite objekt bližšie k stredu záberu.

1-bodové AF: Jednobodové AF

Fotoaparát zaostrí na jeden bod AF v strede.

Tipy na snímanie pomocou automatického zaostrovania

 • Aj po dosiahnutí zaostrenia sa pri stlačení tlačidla spúšte do polovice zaostrí znova.
 • Počas automatického zaostrovania sa môže meniť jas snímky.
 • V závislosti od objektu a podmienok pri snímaní môže zaostrenie chvíľu trvať.
 • Ak sa pri snímaní zmení zdroj svetla, displej môže blikať a zaostrenie môže byť náročné. V takom prípade vypnite a zapnite fotoaparát a pokračujte v snímaní pomocou automatického zaostrovania pri zdroji svetla, ktorý použijete.
 • V prípade objektov na okraji záberu, ktoré sú mierne rozostrené, skúste znova zaostriť s objektom v strede záberu, potom zmeňte kompozíciu záberu a snímajte.

Podmienky pri snímaní, ktoré sťažujú zaostrovanie

 • Objekty s nízkym kontrastom, napríklad modrá obloha alebo ploché jednofarebné povrchy, alebo iné prípady, keď sú detaily v svetlých alebo tmavých oblastiach znížené.
 • Objekty pri slabom osvetlení.
 • Pruhy a iné vzory s kontrastom iba vo vodorovnom smere.
 • Objekty s opakujúcimi sa vzormi (napríklad okná mrakodrapu, klávesnica počítača a pod.).
 • Jemné línie a obrysy objektov.
 • Pri zdrojoch svetla s neustále sa meniacim jasom, farbami alebo vzormi.
 • Nočné scény alebo svetelné body.
 • Obraz blikajúci pri žiarivkovom alebo LED osvetlení.
 • Mimoriadne malé objekty.
 • Objekty na okraji displeja.
 • Objekty so silným osvetlením zozadu alebo objekty odrážajúce svetlo (napríklad auto s vysoko reflexnými povrchmi atď.).
 • Blízke a vzdialené objekty pokryté bodom AF (napríklad zviera v klietke atď.).
 • Objekty, ktoré sa stále pohybujú v rámci bodu AF a nie sú nehybné v dôsledku chvenia fotoaparátu alebo rozmazania objektu.
 • Vykonávanie automatického zaostrovania, keď je objekt veľmi vzdialený a nezaostrený.
 • Počas automatického zaostrovania sa na displeji zobrazuje šum (svetelné body, pásy atď.).