Snímanie videozáznamu

 1. Zaostrite na objekt.

  • Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice.
  • Po zaostrení na objekt sa zobrazí zelený rám.
  • Ak fotoaparát nemôže zaostriť na objekt, zobrazí sa žltý rám.

  Upozornenie

  • Ak počas snímania videozáznamu používate funkcie fotoaparátu, jeho vstavaný mikrofón môže zaznamenať aj prevádzkové zvuky fotoaparátu.
 2. Nasnímajte videozáznam.

  • Stlačením tlačidla Snímanie videozáznamu spustite snímanie videozáznamu.
  • Počas snímania videozáznamu sa v pravom hornom rohu displeja zobrazuje ikona [Indikátor zaostreniaREC/SNÍMANIE] (1).
  • Mikrofóny (2) zaznamenávajú zvuk.
  • Snímanie videozáznamu zastavte opätovným stlačením tlačidla Snímanie videozáznamu.
  • Na prehrávanie videozáznamom použite ponuku [Prehrávanie: Play/Prehrať] ().

Upozornenie

 • Počas pripojenia Wi-Fi sa videozáznamy nedajú snímať.

Poznámka

 • Zvuk sa zaznamená stereofónne.