Odraz

Keď nasmerujete hlavu blesku na strop alebo stenu, aby ste využili svetlo, ktoré sa od nej odráža, môžete zjemniť tiene objektu a získať tak prirodzenejšie zábery. Tento spôsob snímania sa nazýva „snímanie s bleskom s odrazom“.

Nastavenie orientácie hlavy blesku

 • Hlavu blesku môžete otáčať alebo nakláňať v znázornených smeroch. Keď otočíte alebo nakloníte hlavu blesku, zobrazená ikona sa zmení na ikonu Odraz.
 • Keď je blesk Speedlite nastavený na zábleskové pokrytie A (Automaticky), otočením hlavy blesku sa nastaví zábleskové pokrytie na 50 mm a zobrazí sa ---.
 • Zábleskové pokrytie môžete nastaviť aj manuálne ().

Poznámka

 • Odrážajúce sa svetlo od stropov alebo stien, ktoré sú príliš ďaleko, nemusí poskytnúť dostatočnú expozíciu, pretože k objektu sa nedostane dostatočné množstvo svetla.
 • Ak sú zábery príliš tmavé, znížte hodnotu clony (f/stupeň), aby sa clona otvorila a skúste to znova. Môžete tiež skúsiť zvýšiť citlivosť ISO.
 • Aby sa svetlo odrážalo, zvoľte obyčajný biely alebo sivobiely strop alebo stenu, sú viac reflexné. Odrazy od iných ako bielych povrchov nemusia poskytnúť dostatočnú expozíciu – k objektu sa nemusí dostať dostatočné množstvo svetla a vaše zábery môžu byť ovplyvnené farbou použitého povrchu.
 • Použitie rýchleho blesku pri snímaní s bleskom s odrazom pravdepodobne spôsobí podexponovanie v dôsledku zníženého výkonu blesku.

Snímanie s odrazom svetla v očiach

Pomocou panela na odraz v očiach pri snímaní portrétu môžete zachytiť odrazené svetlo v očiach snímanej osoby a vytvoriť živší výraz.

 1. Otočte hlavu blesku nahor o 90°.

 2. Potiahnite široký panel nahor.

  • Nadvihnite plôšku v strede širokého panela.
  • Súčasne sa vytiahne aj biely panel na odraz v očiach.
 3. Zatlačte späť široký panel.

  • Zatlačte späť iba široký panel, pričom nechajte vytiahnutý iba panel na odraz v očiach.
  • Snímaní je rovnaké ako pri bežnom snímaní s bleskom s odrazom.

Upozornenie

 • Umiestnite hlavu blesku smerom dopredu a 90° nahor. Keď je hlava blesku otočená doľava alebo doprava, funkcia odrazového panela nie je príliš účinná.
 • Na efektívne dosiahnutie odrazu v očiach snímanej osoby snímajte do vzdialenosti približne 1,5 m od snímaného objektu (s citlivosťou ISO 100 a f/2.8).
 • Široký panel nevyťahujte nadmernou silou. Mohli by ste tak odpojiť široký panel od blesku Speedlite.

Fotografovanie s rozptylkou

Pripojením rozptylky (predáva sa samostatne) k blesku Speedlite možno blesk pri snímaní odrážať od stropu, stien atď., čím sa rozptýli na väčšiu plochu a dosiahne sa mäkší záblesk a eliminujú sa tiene objektu.

Keď je hlava blesku nastavená na 90°, aby sa odrážala od stropu atď., rozptýlené osvetlenie zo strany rozptylky zasiahne objekt spredu (približná vzdialenosť snímania: do 1,5 m, pri citlivosti ISO 100 a svetelnosti f/2.8), čím sa tiene objektu eliminujú ešte viac. Pri fotografovaní ľudí to môže tiež vytvárať odrazy.

 1. Nasaďte rozptylku.

  (1) Logo Canon

  • Rozptylku bezpečne pripevnite k hlave blesku, ako je znázornené na obrázku, až kým nezačujete „cvaknutie“.
  • Skontrolujte, či sa na displeji zobrazuje Rozptylka nasadená.
  • Pri odstraňovaní adaptéra nadvihnite ľavú aj pravú vysúvaciu plôšku a zložte adaptér z hlavy blesku.
 2. Zhotovte snímku.

  • Počas snímania využite odrážanie od stropu, stien atď.

Upozornenie

 • Pri použití rozptylky alebo rozptylky so širokým panelom klesne smerné číslo a pravdepodobnejšie dôjde k podexponovaniu. Podľa potreby zvýšte citlivosť ISO fotoaparátu alebo použite kompenzáciu expozície blesku ().
 • Keďže používanie rýchleho blesku () s nasadenou rozptylkou môže mať za následok nedostatočný výkon blesku, v takých prípadoch sa odporúča pred snímaním počkať, kým sa indikátor pripravenosti blesku rozsvieti na červeno.
 • Keď je nasadená rozptylka, zábleskové pokrytie sa nastaví automaticky. Nemožno ho zmeniť manuálne.

Poznámka

 • Pri použití v kombinácii so širokým panelom () sa môže osvetlenie ešte viac zjemniť.
 • Ak pri kontrole zhotovenej snímky vyzerá objekt tmavý (podexponovaný), použite kompenzáciu expozície blesku (). V prípade digitálnych fotoaparátov môžete tiež skúsiť zvýšiť citlivosť ISO.