Synchronizácia na druhú lamelu

Pri použití synchronizácie na druhú lamelu pri nízkych rýchlostiach uzávierky dokážete prirodzeným spôsobom zachytiť trajektóriu pohybujúceho sa objektu, napríklad svetiel automobilu. Blesk sa aktivuje tesne pred dokončením snímania fotoaparátom (pred zatvorením uzávierky).

  1. Stlačte tlačidlo Výber/nastavenie.

  2. Vyberte možnosť zobrazenú na obrázku (1).

    • Otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť, potom stlačte tlačidlo Výber/nastavenie.
  3. Vyberte možnosť Synchronizácia na druhú lamelu.

    • Otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť Synchronizácia na druhú lamelu, potom tlačte tlačidlo Výber/nastavenie.

Poznámka

  • Synchronizácia na druhú lamelu pracuje správne v režime snímania Dlhodobá expozícia (Bulb) (dlhodobá expozícia (Bulb)).
  • Blesky Speedlite sa v režime blesku ETTL spustia dvakrát. Prvé spustenie, ktoré neznamená poruchu, je predzáblesk na určenie výkonu blesku.
  • Ak sa chcete vrátiť znova k normálnemu spusteniu blesku, v kroku 3 vyberte položku Synchronizácia na prvú lamelu (synchronizácia na prvú lamelu) (po konfigurácii sa Synchronizácia na prvú lamelu na obrazovke nezobrazuje).