Synchronizácia s krátkymi časmi

Synchronizácia s krátkymi časmi umožňuje snímať pri ešte väčších rýchlostiach uzávierky ako maximálna rýchlosť synchronizácie blesku. Je to účinné, keď chcete snímať s otvorenou clonou v režime Priorita clony AE (priorita clony AE) na rozostrenie pozadia za objektmi, napríklad vonku pri dennom svetle.

 1. Stlačte tlačidlo Výber/nastavenie.

 2. Vyberte možnosť zobrazenú na obrázku (1).

  • Otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť, potom stlačte tlačidlo Výber/nastavenie.
 3. Vyberte možnosť Synchronizácia s krátkymi časmi.

  • Otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť Synchronizácia s krátkymi časmi, potom tlačte tlačidlo Výber/nastavenie.
  • Pred snímaním skontrolujte, či sa v hľadáčiku zobrazí ikona Synchronizácia s krátkymi časmi.

Upozornenie

 • Pri použití synchronizácie s krátkymi časmi platí, čím je vyššia rýchlosť uzávierky, tým nižšie je smerné číslo. Účinný dosah blesku môžete skontrolovať na paneli LCD.
 • Aby nedošlo k opotrebovaniu alebo poškodeniu hlavy blesku prehriatím, blesk Speedlite môže znížiť počet sériových zábleskov pri opakovanom snímaní s použitím synchronizácie s krátkymi časmi.

Poznámka

 • V hľadáčiku fotoaparátu sa nezobrazuje ikona Synchronizácia s krátkymi časmi, keď je rýchlosť uzávierky nižšia ako maximálna rýchlosť synchronizácie blesku.
 • Ak sa chcete vrátiť znova k normálnemu spusteniu blesku, v kroku 3 vyberte položku Synchronizácia na prvú lamelu (synchronizácia na prvú lamelu) (po konfigurácii sa Synchronizácia na prvú lamelu na obrazovke nezobrazuje).