Uzamknutie FE

Snímanie s uzamknutím expozície blesku FE zabezpečí vhodnú expozíciu blesku nad oblasťou objektu, ktorú ste určili.

Kým sa na paneli LCD zobrazuje ETTL, stlačte tlačidlo Uzamknutie AE (uzamknutie AE) na fotoaparáte.

 1. Zaostrite na objekt.

 2. Stlačte tlačidlo Uzamknutie AE (Časovač 16 sekúnd).

  • Vycentrujte objekt v hľadáčiku, potom stlačte tlačidlo Uzamknutie AE na fotoaparáte.
  • Blesk Speedlite spustí predzáblesk a uloží výkon blesku požadovaný pre snímaný objekt.
  • V hľadáčiku sa približne na pol sekundy zobrazí [FEL].
  • Pri každom stlačení tlačidla Uzamknutie AE blesk Speedlite odpáli predzáblesk a uloží výkon blesku potrebný v príslušnom čase.

Poznámka

 • Ak nie je možné dosiahnuť vhodnú expozíciu pomocou uzamknutia FE, v hľadáčiku bliká ikona Varovanie pri uzamknutí FE mimo rozsahu. Priblížte sa k objektu alebo otvorte clonu, potom sa znova pokúsite uzamknúť expozíciu blesku. Pred opätovným pokusom o uzamknutie FE môžete tiež skúsiť zvýšiť citlivosť ISO.
 • Uzamknutie FE nemusí byť účinné, ak je objekt na obrazovke príliš malý.