O tejto príručke

Ikony v tejto príručke

Výberový volič Označuje výberový volič.
Ponuka fotoaparátuMODENastavenie bezdrôtového pripojenia/prepojené snímaniaNastavenie kompenzácie expozície blesku/výkonu blesku Označuje krížové smerové tlačidlá Krížové tlačidlá.
Výber/nastavenie Označuje tlačidlo výberu/nastavenia.
Časovač 12 sekúnd/Časovač 16 sekúnd Označuje trvanie (približne 12 alebo 16 sekúnd) činnosti pre tlačidlo, ktoré ste stlačili, podľa toho, kedy tlačidlo uvoľníte.
  • Čo sa týka tlačidiel alebo pozícií nastavení, sprievodca používa rovnaké ikony alebo položky zobrazenia ako na blesku Speedlite.
Prepojenie Prepojenia na stránky so súvisiacimi témami.
Varovanie

Varovanie na zabránenie možným problémom pri snímaní.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie.

napravo od nadpisov strany označuje, že funkcie sú k dispozícii, len keď je fotoaparát nastavený do režimov kreatívnej zóny (Flexibilná priorita AE, Program AE, Priorita uzávierky AE, Priorita clony AE, Dlhodobá expozícia (Bulb) alebo Manuálne nastavenie expozície).

Odstraňovanie problémov Tipy pri odstraňovaní problémov

Základné predpoklady

  • Pokyny platia pre blesk Speedlite a fotoaparát so zapnutým napájaním ().
  • Ikony použité v texte na označenie tlačidiel, voličov a symbolov zodpovedajú ikonám na blesku Speedlite a fotoaparáte.
  • Pokyny na výber možností pri konfigurovaní funkcií sú vysvetlené najmä pomocou voliča Výberový volič na výber. Výber môžete vykonať aj stlačením krížových smerových tlačidiel Krížové tlačidlá (tlačidlá Ponuka fotoaparátuMODENastavenie bezdrôtového pripojenia/prepojené snímaniaNastavenie kompenzácie expozície blesku/výkonu blesku).
  • Nastavenie funkcie sa ukončí stlačením tlačidla Zrušiť.
  • Pre užívateľské/osobné funkcie blesku Speedlite, ako aj funkcie ponuky/užívateľské funkcie fotoaparátu sa predpokladajú predvolené nastavenia.
  • Číselné hodnoty sa merajú podľa testovacích noriem spoločnosti Canon s použitím štyroch alkalických batérií AA/LR6.