Návod na používanie

  • Priložený návod na používanie obsahuje základné informácie o fotografovaní s bleskom.

  • Rozšírená užívateľská príručka

    V tejto rozšírenej užívateľskej príručke nájdete kompletné pokyny.

    Najnovšiu verziu rozšírenej užívateľskej príručky nájdete na nasledujúcej webovej lokalite.

    https://cam.start.canon/A009/