Príslušenstvo

Odporúča sa používať originálne príslušenstvo Canon

Tento produkt je určený na dosahovanie optimálneho výkonu, keď sa používa s originálnym príslušenstvom Canon. Preto sa dôrazne odporúča používať tento produkt s originálnym príslušenstvom.

Spoločnosť Canon nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenie tohto produktu ani nehody, ako je porucha, požiar atď., spôsobené poruchami príslušenstva, ktoré nie je originálnym príslušenstvom Canon (napríklad netesnosťou alebo výbuchom batérie). Upozorňujeme, že na opravy vyplývajúce z poruchy príslušenstva, ktoré nie je originálnym príslušenstvom, sa nebude vzťahovať záruka opravy, hoci o takéto opravy môžete požiadať. Budú však spoplatnené.

Upozornenie

  • Súprava batérií LP-EL je určená len pre produkty značky Canon. Jej použitie v nekompatibilnej nabíjačke batérií alebo produkte môže mať za následok nesprávnu funkciu alebo nehody, za ktoré spoločnosť Canon nenesie žiadnu zodpovednosť.