Conectarea SELPHY la un router wireless

Modul de conectare depinde dacă routerul este compatibil cu WPS.

 1. Verificaţi routerul.

  • Verificaţi dacă routerul este pornit şi pregătit pentru comunicare.
 2. Alegeţi [Wi-Fi settings] (Setări Wi-Fi) şi apăsaţi OK.

 3. Alegeţi [Connection Settings] (Setări conexiune) şi apăsaţi OK.

 4. Alegeţi [Other] (Altele) şi apăsaţi OK.

 5. Alegeţi [Via Wireless Router] (Via router wireless) şi apăsaţi OK.

 6. Alegeţi [WPS Connection] (Conectare WPS) şi apăsaţi OK.

 7. Alegeţi [PBC Method] (Metoda PBC) şi apăsaţi OK.

 8. La router, ţineţi apăsat butonul de conexiune WPS timp de câteva secunde.

  • Pentru detalii despre unde este localizat butonul şi cât de mult trebuie să îl ţineţi apăsat, consultaţi manualul de utilizare al routerului.
  • Porniţi SELPHY şi apăsaţi OK.
 9. Stabiliţi conexiunea.

  • Apăsaţi OK când este afişat ecranul de mai sus.
 10. Verificaţi numele routerului.

Notă

 • Dacă aţi selectat [PIN Method] (Metodă PIN) la pasul 7, introduceţi codul PIN (afişat pe imprimantă) în router, apăsaţi OK de pe imprimanta SELPHY şi treceţi la pasul 9. Pentru instrucţiuni referitoare la configurarea codurilor PIN, consultaţi manualul de utilizare al routerului.
 1. Verificaţi routerul.

  • Verificaţi dacă routerul este pornit şi pregătit pentru comunicare.
 2. Alegeţi [Wi-Fi settings] (Setări Wi-Fi) şi apăsaţi OK.

 3. Alegeţi [Connection Settings] (Setări conexiune) şi apăsaţi OK.

 4. Alegeţi [Other] (Altele) şi apăsaţi OK.

 5. Alegeţi [Via Wireless Router] (Via router wireless) şi apăsaţi OK.

 6. Alegeţi [Find wireless routers] (Găsire routere wireless) şi apăsaţi OK.

 7. Alegeţi un router şi apoi apăsaţi OK.

  • Apăsaţi Buton Meniu pentru a accesa ecranul de introducere şi apoi introduceţi parola pentru routerul selectat la pasul 7.
 8. Confirmaţi că SELPHY este acum conectată la router şi apoi apăsaţi OK.

 9. Verificaţi numele routerului.