Imprimare consecutivă

După ce aţi setat SELPHY pentru conectare directă, este afişat SSID (nume reţea) în dreapta jos pe ecranul Home (Acasă). Pentru a imprima după prima conexiune, selectaţi acest SSID (nume reţea) pe smartphone sau aparatul foto.

Verificați parola după cum urmează.

  1. Alegeţi [Wi-Fi settings] (Setări Wi-Fi) şi apăsaţi OK.

  2. Alegeţi [Display Wi-Fi status] (Afişare stare Wi-Fi) şi apăsaţi OK.

  3. Verificaţi parola.

    • Apăsaţi Buton Meniu pentru a afişa parola.