Resetare aparat foto

Setările funcţiilor de fotografiere ale aparatului şi setările de meniu pot fi aduse la valorile implicite.

  1. Selectaţi [Setare: Anulare toate setări aparat].

  2. Ştergeţi setările.

    • În ecranul de confirmare, selectaţi [OK].