Limbă afişaj

  1. Selectaţi [Setare: Limbă afişajLimbă afişaj].

    • Pentru setare iniţială, selectaţi [Setare: Limbă afişajLimbă afişaj].
  2. Setaţi limba dorită.

Notă

  • Limba este setată la engleză când porniţi alimentarea pentru prima dată.