Depanare

Răspuns la mesaje de eroare

Rezolvaţi erorile afişate în vizor folosind exemplele pentru corectarea acţiunilor.

11 12

11: Ţintă conexiune negăsită

 • Camera Connect este pornit?

  • Stabiliţi o conexiune folosind Camera Connect ().

12: Ţintă conexiune negăsită

 • Este pornit smartphone-ul?

  • Porniţi smartphone-ul şi aşteptaţi puţin. Dacă tot nu puteţi realiza o conexiune, urmaţi procedura pentru a stabili conexiunea din nou.

Precauţii funcţii comunicare wireless

În cazul transmiterii mai încete, conexiunilor pierdute, afişarea defectuoasă a imaginii sau alte probleme când folosiţi funcţiile de comunicare, încercaţi următoare acţiuni pentru remediere.

Dacă rata de transmisie a wireless LAN scade din cauza influenţelor următoarelor dispozitive electronice, încetaţi utilizarea lor sau stabiliţi o conexiune la o anumită distanţă faţă de ele.

 • Aparatul comunică prin Wi-Fi via IEEE 802.11b/g/n folosind unde radio în banda de 2,4 GHz. Din acest motiv, rata de transmisie wireless LAN poate scade dacă sunt în apropiere dispozitive Bluetooth, cuptoare cu microunde, telefoane fără fir, microfoane, smartphone-uri sau alte dispozitive similare care operează în aceeaşi bandă de frecvenţă.

Securitate

Dacă setările de siguranţă nu au fost realizate în mod corespunzător, pot apărea următoarele probleme.

 • Monitorizare transmitere

  Diverşi terţi cu intenţii răuvoitoare ar putea monitoriza transmisiile LAN wireless şi ar putea încerca să-şi însuşească datele pe care le transmiteţi.

 • Acces neautorizat la reţea

  Diverşi terţi cu intenţii răuvoitoare ar putea obţine acces neautorizat la reţeaua pe care o utilizaţi şi ar putea să fure, să modifice sau să distrugă informaţiile. De asemenea, puteţi cădea victimă a altor tipuri de acces neautorizat, precum asumarea identităţii (caz în care cineva îşi asumă o identitate pentru a obţine acces la informaţii neautorizate) sau atacuri springboard (caz în care cineva obţine accesul neautorizat la reţeaua dumneavoastră sub formă de springboard pentru a-şi acoperi urmele atunci când se infiltrează în alte sisteme).

Pentru a preveni aceste probleme, aveţi grijă să securizaţi temeinic reţeaua dumneavoastră.