Redare film

 1. Treceţi la redare.

  • Selectaţi [Redare: Redare].
 2. Selectaţi un film.

  • Apăsaţi butonul Obturator sau Înregistrare filme pentru a selecta filmul pentru redare.
  • Imaginile cu Buton SetFişiere film afişat în stânga sus sunt filme.
 3. Apăsaţi SETAŢI.

 4. Apăsaţi SETAŢI pentru a reda filmul.

  • Filmul va începe să fie redat.
  • Puteţi opri temporar redarea filmului şi să afişaţi panoul de redare film apăsând SETAŢI. Apăsaţi din nou pentru a relua redarea.

Panou redare film

Articol Operaţiuni redare
Redare Redare Fiecare apăsare a SETAŢI schimbă între redare şi pauză redare.
Derulare în spate Derulare în spate Sare înapoi aprox. 4 sec. de fiecare dată când apăsaţi SETAŢI.
Cadrul anterior Cadrul anterior Afişează cadrul anterior de fiecare dată când apăsaţi SETAŢI. Dacă ţineţi apăsat SETAŢI filmul va fi derulat înapoi.
Cadrul următor Cadrul următor Filmul va fi redat cadru cu cadru de fiecare dată când apăsaţi SETAŢI. Dacă ţineţi apăsat SETAŢI filmul va fi derulat înainte.
Derulare în faţă Derulare în faţă Sare înainte aprox. 4 sec. de fiecare dată când apăsaţi SETAŢI.
poziţie specificată Poziţie redare
mm' ss" Timp de redare, cu minute (etichetate ') urmate de secunde (")
MENURevenire Apăsaţi butonul MENU pentru a reveni la redarea imaginilor.

Atenţie

 • Redarea filmului se poate opri dacă viteza de citire a cardului este prea mică sau fişierul filmului are cadre alterate.
 • Temperatura internă crescută a aparatul poate preveni redarea filmelor. Este posibil ca redarea filmelor să se oprească dacă aparatul devine fierbinte în timpul redării.
 • Sunetul nu se aude când filmele sunt redate pe acest aparat. Pentru a urmări filmele cu sunet, folosiţi un dispozitiv pentru redarea filmelor.