Redarea imaginilor

 1. Treceţi la redare.

  • Selectaţi [Redare: Redare].
  • Ultima imagine surprinsă sau ultima imagine redată va fi afişată.
 2. Răsfoiţi imaginile.

  • Pentru a reda imaginile începând cu ultima imagine realizată, apăsaţi butonul Obturator.
  • Pentru a reda imaginile începând cu prima imagine realizată, apăsaţi butonul Înregistrare filme.
 3. Ieşire din modul redare imagini.

  • Apăsaţi butonul Meniu pentru a ieşi din redarea imaginilor.