Declanşare de la distanţă dintr-un receptor

Bliţurile Speedlite EL-10 setate ca receptor pot fi folosite pentru a fotografia de la distanţă la fotografiere cu bliţ wireless cu transmisie radio, lucru care permite fotografierea de la distanţă.

  1. Apăsaţi Selectare/Setare.

  2. Realizaţi fotografia.

    • Rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta REL, apoi apăsaţi Selectare/Setare.
    • Transmiţătorul declanşează după ce receptorul transmite către acesta un semnal de declanşare.

Atenţie

  • Fotografierea nu este posibilă decât dacă aparatul poate focaliza pe subiecţi cu AF. Luaţi în calcul să setaţi comutatorul pentru modul de focalizare la MF şi să focalizaţi manual înainte de fotografiere.

Notă

  • Aparatul fotografiază în modul un cadru indiferent de setarea pentru modul de declanşare.
  • Când sunt mai mulţi transmiţători (), semnalul de declanşare este trimis către transmiţătorul principal.
  • DECLANŞARE va fi afişat pe panoul LCD al transmiţătorului în timpul declanşării din receptor.