Fotografiere cu bliţ complet automată

Puteţi fotografia în modul E-TTL II şi E-TTL complet automat când setaţi modul de fotografiere al aparatului la Program AE (Program AE) sau un alt mod complet automat.

 1. Apăsaţi butonul MOD pe tastele în cruce Taste în cruce.

 2. Selectaţi ETTL.

  • Rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta ETTL, apoi apăsaţi Selectare/Setare.

 3. Focalizaţi pe subiect.

  • Apăsaţi butonul declanşator până la jumătate pentru a focaliza.
  • Timpul de expunere şi diafragma sunt afişate în vizor.
  • Verificaţi că Reîncărcare bliţ finalizată apare în vizor.
 4. Realizaţi fotografia.

  Acesta este un exemplu de afişaj când aparatul este în modul Program AE (Program AE).

  • Verificaţi dacă subiectul se află în raza de acoperire a bliţului (1).
  • Dacă apăsaţi butonul declanşator până la capăt declanşează bliţul şi realizează o fotografie.

Notă

 • Dacă subiectul din fotografie este întunecat (subexpus), încercaţi să vă apropiaţi de acesta înainte de a fotografia din nou. Puteţi încerca şi să creşteţi valoarea ISO.
 • Modurile complet automat includ Scenă inteligentă automat, Mod complet auto şi Automat creativ.
 • ETTL este afişat pe panoul LCD, chiar dacă bliţul Speedlite este folosit cu aparate compatibile cu E-TTL II.
 • După fotografiere, opriţi aparatul şi bliţul Speedlite, înlăturaţi bliţul Speedlite de pe aparat şi ataşaţi capacul pentru piciorul pentru montare înainte de a depozita bliţul.