Introducere

Proiectat pentru aparate foto EOS cu patină multifuncţională, Canon EL-10 este un bliţ Speedlite extern compatibil cu bliţ automat E-TTL II / E-TTL. La fotografierea cu bliţ normal, poate fi folosit ca un bliţ ataşat pe aparat la patina multifuncţională şi la fotografiere cu bliţ wireless cu transmisie radio, poate fi folosit ca transmiţător sau receptor.

 • Citiţi înainte de utilizare

  Pentru a evita problemele la fotografiere şi accidentele, citiţi mai întâi Instrucţiuni pentru siguranţă. De asemenea, citiţi acest manual cu atenţie pentru a vă asigura că folosiţi bliţul corect.

 • Citiţi împreună cu manualul de instrucţiuni al aparatului

  Înainte de a folosi produsul, citiţi acest manual de utilizare şi manualul de utilizare avansat al aparatului foto pentru a vă familiariza cu operarea acestora.

  * Explicaţiile din acest manual au la bază folosirea cu un aparat EOS digital.

 • Precauţii la declanşarea continuă a bliţului

  Unităţile bliţ declanşează în mod repetat la fotografiere continuă cu bliţ sau când fotografiaţi cu funcţii precum bliţ stroboscopic sau bliţ de modelare. Este posibil să apară ameţeli sau simptome similare din cauza stimulării de la bliţurile continue (inclusiv lumina reflectată de pe pereţi coloraţi sau alte suprafeţe). Dacă dumneavoastră sau oricare altă persoană aveţi aceste simptome, încetaţi imediat utilizarea bliţului.